Általános Szerződési Feltételek

A játékszabályok és az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) automatikusan elfogadottnak tekintendő a játékos regisztrációjának a lezártakor, azaz, amikor az ellenőrző e-mailban rákattint a regisztrációt megerősítő linkre.

A játékszabályok kikerülése szabályszegésnek minősül és mint olyan büntetendő. A játékszabályok azon játékosokra is érvényesek, akik törölni készülnek vagy már a törlési fázisban vannak.

 • § 1 Felhasználó
 • §1/1. Egy játékosnak egy adott játékszerveren csak egy felhasználója lehet, valamint egy felhasználó csak a saját sikeréért tevékenykedhet, nem azért, hogy más felhasználókat erősítsen.
 • §1/2. A felhasználó tulajdonosa az a személy, akinek az e-mail címe az adott felhasználónál regisztrálva lett. Amennyiben az e-mail cím változtatása szükséges, azt a Profil -> Felhasználó menüpont alatt, az e-mail cím változtatása alpontban lehet végrehajtani. Kétséges esetekben a Játékfelügyelő rákérdezhet a regisztrált e-mail címre ellenőrzés céljából.


 • § 2 Netikett
 • §2/1. Egységek, nyersanyagok, játékbeli műveletek avagy felhasználók eladása tilos. Ez vonatkozik a belefektetett időre is és/vagy aukciós oldalakon való árusításra valamint a megvásárolt termék mellé egy felhasználó elajándékozására is (árukapcsolás).
 • §2/2. Sértegetések, lejáratások és egyéb kérdéses kijelentések más játékosokkal kapcsolatban, bármilyen formában tilos és büntetést von maga után.
 • §2/3. A felhasználói és a klánprofil nyelve csak azdott játékszerver nyelvének megfelelő illetve angol lehet.
 • §2/4. Zsarolás nem megengedett. Tárgyalások, amelyeket a szenvedő fél indítot a konfliktus megoldása érdekében, nem esnek ezen pont hatálya alá.
 • §2/5. Bármiféle reklám, kéretlen levelek, lánclevelek küldése tiltott.
 • §2/6. Játékosneveknek nem szabad hasonlítaniuk a Játékfelügyelő játékbeli nevéhez, ill. az adminisztrátorokéhoz. Aki magát a Telmara-Team-nek nevezi, hogy ezáltal előnyökhöz jusson, törölhető. Ez vonatkozik a klánnevekre is. Tilos bármilyen olyan név (legyen az klán, falu, hős, felhasználó, stb neve) használata, amely politikailag, vallásilag, erkölcsileg, társadalmilag, stb. nem elfogadott, az ilyen nevek használata esetén azonnali törlés a büntetés.
 • § 3 Adminisztráció
 • §3/1. Szabályszegés esetén a Játékfelügyelő(k) és az adminisztrátor(ok) dönt(enek) a büntetésről és annak mértékéről. A zárolás miatt bekövetkező nyersanyag, falu, épület vagy egységveszteség, semmilyen formán nem kárpótolandó. A játékosnak nem jár jóváírás a zárolás alatt eltelt időben is futó/lejáró extra szolgáltatások után. Nincs megkülönböztetés az bónuszpontot/bónusz számlát használó játékosoknál sem a szabályokban sem feldolgozási időben, sem pedig a büntetésben.
 • §3/2. A Játékfelügyelő az adott játékvilágban az egyedüli illetékes bármiféle szabályszegéssel kapcsolatban. A játékosok érveiket az eset tisztázása érdekében a Játékfelügyelőnek a belső levelezés segítségével juttathatják el. Amennyiben a játékos nem ért egyet a Játékfelügyelő döntésével, akkor a admin@telmara.hu címre írhat, a Játékfelügyelővel folytatott levelezést, valamint a naplózott tevékenységeket ilyen esetben az adminisztrátor(ok) átnézik, ugyan azokat az adatokat látják, mint amiből a Játékfelügyelő meghozta a büntetésre és annak mértékére vonatkozó döntését.
 • § 4 Az előzőekben nem szabályozott tételek
 • §4/1. Egy játékosnak a Telmara-Team a játékos által megadott e-mail címre, az érdeklődési körökben ( a játékos által szabadon választott ) feltételeinek megfelelő reklámleveleket korlátozás nélkül küldhet, ezt a játékos a levelezőrendszerében nem jelölheti meg spam ( levélszemét ) -ként. Minden levélben lehetősége van az adott játékosnak blokkolni az adott témakörön belül érkezett reklámpartner további ajánlatait. A játékos bármikor változtathat a játékba belépve a Profil menüben az érdeklődési körein.
 • §4/2. A felhasználó csak a hivatalos, Telmara webáruházban vehet a játékhoz kapcsolódó termékeket, ezeket harmadik személynek haszonszerzési szándékkal nem adhatja tovább.
 • § 5 Felhasználói adatok
 • §5/1. A felhasználó kötelezi magát haladéktalanul a Játék tulajdonosának a tudomására hozni minden, a regisztráció keretében megadott adatának, különösen e-mail-címének esetleges jövőbeli változását. A felhasználó köteles felszólításra a játék tulajdonosa felé adatainak valódiságát igazolni.
 • §5/2. A felhasználó kötelezi magát a regisztrációnál, illetva a saját profiljában később módosított adatokat titokban tartani, a felhasználó az adatait csak a játék tulajdonosának a weboldalán adhatja meg, ellenőrzés céljából
 • §5/3 A felhasználótól SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT nem kérheti a játék tulajdonosa a jelszavát, a játékos a játék tulajdonosa által üzemeltetett weboldalon, illetve más weboldalakon nem adhatja meg. A jelszó felelőtlen kiadásából adódó károkért a játék tulajdonosa semmilyen felelősségre illetve kártérítésre nem kötelezhető.
 • §5/4. A felhasználó köteles a bejelntkezési adatait, azonosítóit harmadik személy általi felhasználástól védeni. Ennek érdekében közösségi helyeken ( iskola, munkahely, netkávézó, stb ) a játékból való kilépés után a böngésző által tárolt adatokat ( cache, cookie ) törölni. Amennyiben a közösségi helyeken használt számítógépről más felhasználó is belép az adott játékszerverre, minden onnan belépett játékos blokkolásra/zárolásra kerül.
 • §5/5. A játék tulajdonosának a weboldalainak a tartalma ( beleértve bármilyen szöveges, karakteres illetve grafikus elemet ) harmadik személy felé tiltottak.
 • § 6 Az online játékok használatának különleges feltételei
 • §6/1. A felhasználó, minden a játék tulajdonosa által üzemeltetett játékvilágokban, játékszervereken csak egy felhasználónévvel vehet részt.
 • §6/2. A felhasználó által bármilyen manipulatív beavatkozás, amely a játék fizetős kényelmi illetve más szolgáltatásait utánozza, valamint a játékmenetet bármilyen módon segíti vagy megváltoztatja a felhasználó számára, tilos.
 • §6/2. Tilos a felhasználónak bármilyen bot, mod, vagy mármilyen egyéb eljárás, program használata, ami a játék weboldalát meghívja.

 • § 7 Kötelezettségszegésből adódó következmények
 • §7/1. A játék tulajdonosa nem fele semmiféle kárért, ami a játékos felelőtlensége, kötelwzettségszegése miatt bekövetkezik.
 • § 8 Használati díjak
 • §8/1. Amennyiben máshogy nincs szabályozva, a játék tulajdonosa áltel üzemeltetett játék/játékok használata ingyenes.
 • §8/2. A felhasználó az online játékokban egyes szolgáltatásokat fizetés ellenében vehet igénybe. Ezeknek az időtartamára, fajtájára a játékosok figyelmét külön felhívja a játék üzemeltetője.
 • §8/3. Amennyiben kiskorú szeretné igénybe a fizetős szolgáltatásokat, igazolnia kell, hogy a szolgáltatás pénzügyi ellenértékét törvényes úton, a törvényes képviselőjétől, szabad felhasználásra erre a célra kapta.
 • §8/4. A mindenkori megegyezett használati díj befizetése a szerződés megkötésével válik esedékessé. A díjbefizetés rendszerint a fizetési folyamat biztosításával megbízott szolgáltatón keresztül történik, ahol a befizetés néhány nappal korábban is történhet a szünetmentes használhatóság érdekében. Bizonyos esetekben a megbízott szolgáltató általános üzleti feltételei érvényesek a jelen felhasználási feltételek mellett.
 • §8/5. A felhasználó igazolja, hogy minden, a fizetési folyamat keretében megadott adata (különösen a banki kapcsolat, bankkártyaszám stb.) teljes és hiteles és a tulajdonát képezi.
 • §8/6. A fizetési lehetőségek az online játéktól, a felhasználó származási országától és a piacon elérhető és műszakilag megvalósítható fizetési lehetőségektől függően változnak. A játék tulajdonosa fenntartja a jogot a fizetési lehetőségek bármikori megváltoztatására.
 • §8/7. A játék tulajdonosa fenntartja a jogot a játékon belüli tulajdonságok (beleértve virtuális pénznemek) használati díjának megváltoztatására. Ebbe beletartozik a játéktulajdonos azon joga is, hogy a játékon belüli tulajdonságoknak a jövőben történő megvásárlása esetén csökkentse vagy emelje az egyes játékon belüli tulajdonságok használati díjának összegét.
 • §8/8. Késedelem esetén a törvényileg szabott kamatok esedékesek. A játék tulajdonosa ezen túl jogosult a felhasználói fiók felfüggesztésére, átfogó kártérítési igény támasztására és a teljesítés leállítására.
 • §8/9. Amennyiben a felhasználó eladósodása (ide tartozik a nem kielégítő számlafedezet is) miatt a játéktulajdonos oldalán visszamenőleges megterhelési vagy sztornóköltségek merülnek fel, akkor a felhasználó viseli az ezzel járó költségeket. A játéktulajdonos ezeket a költségeket és az esedékes díjat újbóli levonás útján igényelheti. Ha a fizetés hitelkártyás levonással történik, akkor 50 EUR/kártyalevonás és a játéktulajdonos oldalán keletkezett banki illetékek összegének megfelelő visszamenőleges számlaterhelések keletkezhetnek. A játéktulajdonos jogosult átfogó kártérítési igény támasztására.
 • § 9 Felelősségkorlátozás
 • §9/1. A felhasználó önmaga és közvetlenül felelős harmadik személyek jogainak önhibából történő megsértéséért velük szemben. A felhasználó kötelezi magát a Gameforge irányába minden olyan kár megtérítésére, melyek a jelen felhasználási feltételekből adódó kötelességek figyelmen hagyásából származnak. A felhasználó mentesíti a Gameforge-ot minden igénytől, melyeket más felhasználók vagy harmadik személyek a Gameforge-zsal szemben támasztanak, melyek jogaiknak a felhasználó által közzétett tartalmak által történő megsértéséből vagy egyéb kötelezettségek megsértéséből származnak. A felhasználó eközben vállalja a Gameforge oldalán fellépő szükséges jogi védelem költségeit is, beleértve az összes bírósági és ügyvédi költséget. Mindez nem érvényes, ha a jogsértés a felhasználón kívül álló okból származik.

 • § 10 A szerződés ideje
 • §10/1.

 • § 11 Adatvédelem
 • §11/1.

 • § 12 Alkalmazható jog, joghatóság
 • §12/1.

 • § 13 Jelen szerződési és felhasználási feltételek változásai, egyéb, mentesítő rendelkezések, kommunikáció
 • §13/1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves jákékosok!

A játék feljesztése befejeződött.
Élvezetes és nagy csatákat kívánok!